Ervaring

Gemeenteraadslid Amsterdam – portefeuille Zorg & Welzijn en Economische Zaken. Daarnaast voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening & Erfpacht.

Directeur Bevalcentrum West – Eindverantwoordelijke van het eerstelijns bedrijf. Daarnaast bestuurslid van het Verloskundig Samenwerkingsverband en bestuurslid van de Stichting Integrale Geboordezorg Amsterdam beiden gericht op samenwerking tussen 1e- en 2e-lijnszorg.

Raad van Toezicht – lid – Stichting Volksbond Streetcornerwork

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – Projectleider van de projecten: Strategische Heroverweging NZa, Bezwaar en Beroep, Monitor Transparantie voor de Consument. Daarnaast bekostigings- en wetgevingstrajecten, strategie & relatiebeheer, Toezicht & Handhaving (langdurige zorg).

GGD GHOR Nederland Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling. Het ontwikkelen van een landelijk handelingskader. Een samenwerking tussen GGD’en, de Politie, Openbaar Ministerie, LECK, beroepsgroepen van forensisch artsen en vertrouwensartsen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – Meerjarenaanpak maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW). Vertegenwoordigen van gemeenten aan de landelijke tafels. Daarnaast verantwoordelijk voor kostenverrekening/woonplaatsbeginsel BW.


OPLEIDING

Master Bestuurkunde – Management & Organisation in the Public Sector – Radboud Universiteit Nijmegen;

Sociaal Pedagogische Hulpverlening – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;

Basisopleiding Mediation – MTI

Prince 2 – Foundation & Practitioner